Freelance opdrachten

Terug naar Kreaties

Ik doe graag freelance opdrachten in de culturele sector, bijv. het bedenken en organiseren van culturele en literaire projecten of evenementen. Daarnaast ben ik ook geïnteresseerd in opdrachten op het gebied van leesbevordering, (jeugd)literatuur, taalwetenschap en Scandinavistiek.

Zo heb ik bijvoorbeeld de tekst verzorgd voor een brochure over voorlezen in gebarentaal aan meervoudig gehandicapte dove kinderen voor FODOK en verzorgde ik een boekenclub voor kinderen tussen de 4 en 6 jaar. Ik schrijf leesrapporten van Scandinavische boeken voor Nederlandse uitgeverijen en doe vertaalopdrachten. Verder heb ik een aantal jaren het gastcollege Scandinavische jeugdliteratuur verzorgd voor de studie Scandinavistiek aan de RuG in Groningen.

Kanelbulle2 Waar word en werd ik blij van?

Kanelbulle2 Ik ben coördinator en voorleesvrijwilliger geweest bij de VoorleesExpress in Utrecht en ik word nog steeds blij van alle mooie momenten die ik samen met de kinderen en voorleesvrijwilligers heb beleefd. Wat een prachtig project!
Kanelbulle2 Tijdens mijn stage bij Uitgeverij Nieuw Amsterdam (toen er nog een kinderboekenfonds was) mocht ik me o.a. bezighouden met de redactie van een aantal kinderboeken. Bijzonder om de totstandkoming van een boek van idee tot productie mee te maken en over allerlei aspecten mee te mogen denken.
Kanelbulle2 Voor mijn master Clinical Linguistics heb ik stage gelopen op een school voor dove kinderen en onderzoek gedaan naar voorlezen aan dove kinderen en tactiele communicatie bij doofblinde kinderen.
Kanelbulle2 Tijdens mijn studententijd blies ik samen met een medestudent het tijdschriftje van de studie Scandinavistiek aan de RuG nieuw leven in. Vervolgens was ik vijf jaar lang betrokken bij dit blad als hoofdredactie en eindverantwoordelijke. Ik vond het leuk om onderwerpen voor artikelen te verzinnen en zo een goedgevuld en interessant tijdschrift af te leveren, een column te schrijven en te zorgen dat elke komma en punt op de juiste plek stond.
Kanelbulle2 Ik word blij van veel dat met Stockholm te maken heeft: literatuur, architectuur, geschiedenis, cultuur. Wil je iets weten over Stockholm? Ik vertel er heel graag over. Ga je naar Stockholm? Dit zijn mijn tips!
Kanelbulle2 Ik houd van het maken van stop-motionfilmpjes, zie bijv. hier en hier.

Kanelbulle2 Wil je iets van me op bovengenoemde gebieden? Meer weten over mij? Mijn CV
bekijken? Stuur me een mailtje.

Terug naar Kreaties